kviss

ett av 1285 spørsmål
Hvor mange prosent av jordens samlede landareal ligger i Asia?
trykk for å se svaret
nytt spørsmål
30 prosent