kviss

ett av 1284 spørsmål
I hvilket land vokste Olav 1 Tryggvason (968-1000) opp?
trykk for å se svaret
nytt spørsmål
Russland