kviss

ett av 1285 spørsmål
I hvilket år ble det første tilfellet av AIDS påvist?
trykk for å se svaret
nytt spørsmål
1981